Fem servir cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant accepta la seva instal·lació i ús.

Avís legal, privacitat i cookies

Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies

 

AVÍS LEGAL

El titular d’aquest lloc web és:

Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Sant Antoni Maria Claret, 167. Pavelló Santa Victoria
08025 Barcelona
T. +34 93 435 30 24
[email protected]
NIF: G58644865
Inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb número 448 (28/07/1989)

Utilització i funcionament del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i a la resta de termes i condicions que s’incloguin al web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

En el supòsit que s’incompleixi l’Avís Legal o la resta de termes i condicions del web, el titular es reserva el dret de limitar, suspendre i terminar l’accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

El titular fa els millors esforços per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, el titular no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats. 

Responsabilitat

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions o compres, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder realitzar l’operació.  

El titular no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, el titular no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que el titular pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques del web.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programació, els elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, continguts, etc), així com l’estructura, selecció i ordre, són propietat del titular o dels seus llegítims llicenciants.

L’ús del web no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els seus continguts.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius del titular.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del titular, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Devolucions i anul·lacions

En el cas de les donacions puntuals, el DONANT té dret a sol·licitar la devolució de la donació en el termini de 7 dies naturals des de la realització de la mateixa, per qualsevol causa i sense justificació alguna.

Per proceder a la anul·lació de la donació es farà a través del correu electrónica [email protected] indicant la següent informació: nom i cognoms,  sistema utilitzat (transferencia, web o Bizum), quantitat de la donació i data de la mateixa. La devolució s'efectuarà en un termini máxim de 14 dies naturals a partir de la recepció de la petició.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable de tractament de dades personals

Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Sant Antoni Maria Claret, 167. Pavelló Santa Victoria
08025 Barcelona
T. +34 93 435 30 24
[email protected]
NIF: G58644865 

Contacte Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

Finalitat

Tractem les dades personals dels usuaris per a gestionar la vinculació de socis, donants i voluntaris, la gestió comercial amb clients, per a atendre peticions d’informació i per a l’enviament de comunicacions de interès sobre la tasca que realitzem.

Legitimació

Les bases jurídiques de les diferents activitats de tractament que realitza el responsable del tractament són:

Gestió i selecció de personal - RGPD: 6.1.b) RGPD: execució d’un contracte o mesures precontractuals.

Prestació de serveis als beneficiaris - Art. 6.1.a) RGPD: consentiment de l’interessat, que tindrà dret a revocar en qualsevol moment.

Gestió de la comunicació (subscriptors, participants i sol·licitants) - Art. 6.1.f) RGPD: per als sol·licitants d’informació, l’interès legítim. Art. 6.1.a) RGPD: el consentiment, que l’interessat tindrà dret a revocar en qualsevol moment, per a subscriptors o participants en activitats organitzades per l’entitat.

Gestió comercial (dades de clients i proveïdors que siguin persones físiques) - Art. 6.1.b) RGPD: l’execució d’un contracte o l’adopció de mesures precontractuals.

Gestió de les donacions - Art. 6.1.c) RGPD: Compliment d’una obligació legal;  Art. 6.1.f) RGPD: en el cas de la comunicació amb el donant, l'interès legítim

Gestió i selecció del personal voluntari - Art. 6.1.a) RGPD: Consentiment de l’interessat, que tindrà dret a revocar en qualsevol moment.

Conservació

Les dades personals es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. En el cas de socis, donants, usuaris que hagin fet compres o hagin contractat serveis, les dades es mantindran, com a mínim, de conformitat amb la normativa vigent.

Comunicació i transferències internacionals

Les dades personals seran emmagatzemades en una base de dades electrònica ubicada al territori espanyol, i està protegida per mesures que garanteixen la seguretat i una política de control d’accés segura.  

No es comunicaran dades personals a persones o entitats alienes a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, excepte obligació legal. Només en el casos que sigui imprescindible es comunicaran a les empreses responsables d’executar operacions vinculades als serveis contractats, com per exemple, empreses de missatgeria.

No es preveu la transferència internacional de dades (fora del Espai Económic Europeu)

Drets

D'acord amb el que disposa el RGPD, es pot sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de dades adreçant-se per escrit a [email protected] o a Sant Antoni Maria Claret, 167 Pavelló Sta. Victòria 1a planta 08025 Barcelona.

Així mateix, s'informa del dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control de protecció de dades i igualment, es pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies són un mecanisme de recollida d'informació relativa a les preferències i configuració del navegador amb la finalitat de reconèixer als usuaris recurrents, personalitzar l'ús i facilitar una navegació més útil.

Mitjançant l’accés i ús del web, l’usuari accepta que la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia pot utilitzar cookies pròpies i de tercers, de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del web amb característiques predefinides, el seguiment i anàlisi del comportament i la gestió d’espais publicitaris.

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies pot tenir limitades algunes de les prestacions del web. Si l’usuari continua navegant pel web, implica que accepta el seu ús.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà de consultar les instruccions facilitades pel navegador com les que es detallen a continuació:

Als següents enllaços es poden consultar les polítiques de cookies, de les xarxes amb les que estem vinculats:

La Fundació Enriqueta Villavecchia recorda que la seva presència a xarxes social no implica que avali les polítiques de privacitat de les xarxes socials, i recomana als usuaris que s’informin adequadament sobre qui té accés a la seva informació personal i si pot ser utilitzada per tercers, i en quins termes. En aquest sentit, subratlla la importància de mantenir un control de la informació personal que es comparteix a internet i les xarxes socials, per evitar riscos. Així mateix, recorda que el fet de seguir altres perfils no implica, necessàriament, que s’hi tingui un vincle especial ni que s’estigui d’acord amb els seus criteris i opinions.